Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5

Skapad 2020-01-30 09:24 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Förpackningar; historiskt, nutida, framtida Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska Teknik
Jobba med förpackningar.

Innehåll

Syfte/ mål

Teknik/ svenska:

Genom undervisning i ämnet teknik skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera drivkraften bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • värdera konsekvenser av olika teknikval
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Genom undervisning i ämnet svenska skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift och använda strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

 

Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

 1.  Förstå mjölkförpackningens utveckling, från mjölkhink till våra dagars mjölkkartonger (hink, glasflaska, tetraeder, brik pak m.fl) samt kunna berätta om fördelar och nackdelar som detta har inneburit för människor, samhället och miljön.
 2. Undersöka och analysera olika typer av mjölkförpackningar som används idag
 3. Kunna jämföra och ta ställning till för- och nackdelar med våra dagars förpackningar samt veta vad som händer med förpackningarna när de är tomma.
 4. Kunna göra en beskrivning om hur man viker en tetraeder

 

 

Bedömning

 1. Kunna redogöra för de olika stegen i mjölkförpackningens historia samt redogöra för drivkraften bakom teknikutvecklingen samt hur detta har påverkat oss.
 2. Kunna identifiera och analysera tekniska lösningar på olika typer av mjölkförpackningar, utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 3. Ta ställning till för- och nackdelar med våra dagars förpackningar samt veta vad som händer med förpackningarna när de är tomma.
 4. Kunna redogöra för skillnaden mellan återvinning, återanvändning, deponering och kompostering.
 5. Låta någon följa en egen beskrivning om hur man viker en tetraeder och kontrollera om personen förstår instruktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: