Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken 200130 Samplanering Förberedelse Smedby/Luna

Skapad 2020-01-30 09:48 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Mall för att planera undervisningstillfällen. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Naturvetenskap ”experiment vatten”
Datum: 30 januari 2020
Deltagande pedagoger: Jeanette
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:
I en burk kommer jag ha blandat sand och salt. Säga till barnen att jag råkat tappa ett paket salt i lilla sandlådan. Hur ska vi dela upp dessa nu? Få sanden för sig, och saltet för sig?
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad:
 Sand och salt blandat i en burk. Hur separera dessa? 
Hur:
Barnen kommer att få ge olika förslag på hur vi kan separera sanden från saltet. Och vi kommer prova de olika förslagen barnen kommer med. Vi kommer även prova med att blanda med vatten, röra om, vad händer då? När blandningen börjat lösa sig, kommer vi sila blandningen genom ett kaffefilter, och se vad resultatet blir. Sanden blir kvar i filtret.
Lösningen som runnit igenom filtret, kommer vi låta stå några dygn på ett fat. Vad händer med detta? Vattnet avdunstar och kvar blir saltet. Vi lyckades separera sand och salt :)
Vem:
 Olika barngrupper om 6-7 barn, olika åldrar.
När:
 Tisdagar under undervisningstillfälle.
Var:
 Inne i vår verkstad.
Varför:
För att väcka nyfikenhet, intresse, tankar och idéer. Hur kan vi tillsammmans lösa detta?  
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 Kommer att använda mig av anteckningar under experimentets gång och observation. Kommer även ta bilder under vårt experimenterande.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: