Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniskt system i samhället

Skapad 2020-01-30 09:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Teknik

Innehåll

Tekniskt system i samhället

 

Uppgift: Du skall beskriva ett tekniskt system i samhället ex. ett kraftverk, dator eller motor.

Du skall söka information och beskriva systemet utifrån flera perspektiv.

-       Vilka delar som ingår och hur det samverkar.

-       Vilka behov som lett fram till utvecklingen av systemet och dess historia

-       Vilka konsekvenser systemet har för samhället, positiva och negativa.

Redovisa med en text på maximalt två A4 ren text (bilder ej inräknade). Lämna in denna text senast fredag V.5

Var även beredd på att kunna presentera arbetet muntligt V.6.

 

Centralt innehåll

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter,

Matriser

Tk
Tekniskt system i samhället

Tekniskt system i samhället

E
C
A
Systemets funktion
Du kan beskriva ditt system med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan beskriva ditt system med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan beskriva ditt system med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Systemets utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Systemet i sahället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: