Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Y 3 Geometri

Skapad 2020-01-30 09:56 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 8 Matematik
Detta kapitel handlar om geometri, ni kommer bland annat lära er beräkna omkrets, area och volym, för olika geometriska figurer.

Innehåll

I detta arbetsområde får du lära dig

 • Utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym
 • Använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym
 • Undersöka, resonera och argumentera kring geometriska begrepp
 • Rita tredimensionella begrepp
 • Göra uppskattningar och jämförelser av egenskaper hos cirklar, månghörningar och tredimensionella begrepp
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska metoder
 • Förklara och motivera, utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Bedömningen kommer ske under genomgångar, vid kortare diskussioner, större diskussionsuppgifter samt ett avslutande skriftligt prov.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: