Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamsegympa för barn födda 2016

Skapad 2020-01-30 10:05 i Håksbergs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill att barnen ska få uppleva olika sätt att röra sin kropp, få känna gemenskap och rörelseglädje, lyssna på instruktioner och få en ökad kroppsmedvetenhet och kroppskännedom.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.

Vi har uppmärksammat att våra barn på Solen visar ett intresse av att röra på sig. Det har vi tillgodosett genom att vi en gång i veckan har rörelse med barnen. Just nu gympar vi till rörelseprogrammet" Bamse & hans vänner". Barnen visar ett stort intresse  och deltar aktivt i övningarna på skivan efter sin egen förmåga tillsammans med en pedagog. Genom rörelsen tränar vi motorik, lyssna och att ta instruktioner.

 

Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?


Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

Vi ser att barnen ofta vill springa, de vill hoppa och de vill använda hela sin kropp och de vill gärna visa vad de kan göra med sin kropp.

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

  • känna trygghet och våga utvecklas tillsammans i gruppen
  • utveckla sin motorik
  • träna på att ta instruktioner

  


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?

Vi pedagoger deltar också i Bamsegympan och visar barnen hur rörelserna ska utföras. Vi ser att barnen iakttar våra rörelser och försöker göra lika.
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Vi dokumenterar med I.pad. Vi filmar och tar foton med den.

Vad ska vi dokumentera?

Barnens rörelseglädje, vilka rörelser tycker barnen är roliga? Deltar alla barn? Om inte, vad gör de i stället? Hur agerar vi vuxna?

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: