Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelboken - The Jungle Book

Skapad 2020-01-30 10:08 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi tittar på den animerade Disneyfilmen Djungelboken. Du får följa de olika karaktärerna och deras liv i djungeln. Utifrån filmen bygger vi upp ett ordförråd, diskuterar filmen och bygger en tankekarta. Du kommer att få visa dina förmågor genom muntliga övningar, ett läxförhör och skriva en text om en dag i djungeln. Vem i Djungelboken vill du skriva om?

Innehåll

 

När?

Vecka 4-9

Arbetsgång

Vi tittar på den animerade Disneyfilmen Djungelboken.

Du får följa de olika karaktärerna och deras liv i djungeln.

 

Utifrån filmen bygger vi upp ett ordförråd, diskuterar filmen och bygger en tankekarta. Vi övar på hur man använder adjektiv och verb i presens.

Du kommer att få visa dina förmågor genom muntliga övningar, läxförhör och en text om en dag i djungeln. Vem i Djungelboken vill du skriva om?

 

Skriftligt bedömningsuppgift vecka 7 och 9 

Bedömning

Se matris.

Uppgifter

  • Ordkunskap

  • Ordkunskap

  • Ordkunskap

  • Ordkunskap

Matriser

Bedömningsmatris i ENGELSKA (för år 7-9) vt 2020

I detta arbetsområde bedöms:
E
C
A
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva - produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: