Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal, kap. 8 i Eldorado 4B

Skapad 2020-01-30 10:37 i Regnbågsskolan Gullspång
Ordet "bråk" kommer från det tyska ordet "brok" som betyder bruten. Visst stämmer det bra när vi delar isär tal och får olika delar och som visar förhållandet mellan dessa, ex 2/4 och 6/8.
Grundskola 4 Matematik
Från bråk till decimaltal

Innehåll

Avsnitt 1

Målet för området "Decimaltal, tiondelar":
Förståelse av positionssystemets uppbyggnad med utgång från tio.
Kunna generalisera detta system och inse att man kan skriva hur stora och hur små tal som helst.
Förståelse av sambandet mellan tiondelar i bråkform och i decimalform.
Kunna skriva decimaltal och läsa ut 2,8 som två hela och åtta tiondelar.
Kunna beskriva situationer i vardagen där tiondelar och decimaltal används.

Avsnitt 2

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk och decimaltal, Kap. 8 i Eldorado 4B

Bråk och tiondelar

Steg 1
Steg 2
Namnge bråk
Jag namnger de olika delarna i bråk. Täljare/nämnare = kvot. Bråkstreck kallas strecket mellan ordet täljaren och nämnaren.
Jag namnger någon av följande: nämnare, täljare, kvot, bråkstreck.
Jag namnger alla delarna i bråktal: nämnare, täljare, kvot, bråkstreck.
Visa bråk på olika sätt
Jag ritar olika figurer och visar olika bråktal med matematiska begrepp.
Jag ritar olika figurer och visar en fjärdedel, två tredjedelar, en femtedel o s v.
Jag visar bråk på olika sätt. Jag ritar olika figurer och visar en fjärdedel, två tredjedelar, en femtedel o s v. Jag skriver även på mattespråk. Ex. 1/4, 2/3, 1/5 o s v.
Jämföra bråk
Jag jämför bråk.
Jag jämför olika bråk och ger förslag på bråkuttryck som representerar samma tal. Ex. 1/2 = 2/4 = 4/8 = 5/10
Jag jämför olika bråk och ger förslag på bråkuttryck som representerar samma tal. Ex. 1/2 = 2/4 = 4/8 = 5/10 o s v. 1/4 = 2/8 = 3/12 o s v.
Bråk på tallinje
Jag ritar en tallinje och markerar olika bråk.
Jag ritar en tallinje och delar in den i lämpliga delar och markerar fjärdedelar och tiondelar.
Jag ritar en tallinje och delar in den i lämpliga delar och markerar fjärdedelar, åttondelar, tredjedelar och sjättedelar, dock på skilda tallinjer.
Bråk och tiondelar
Jag uttrycker mig muntligt och skriftligt i bråktal.
Jag uttrycker mig muntligt eller skriftligt när det gäller hur stor del av en figur som är målad och skriver då i bråkform med tiondelar. Ex. Rita två tiondelar, 2/10
Jag uttrycker mig muntligt och skriftligt när det gäller hur stor del av en figur som är målad och skriver då i bråkform med tiondelar. Ex. Rita två tiondelar, 2/10
Bråk och blandad form
Jag skriver bråk i blandad form.
Jag skriver bråk i blandad form med bokstäver eller siffror. Ex. En hel ruta är färgad svart och vid sidan av den rutan så finns ännu en ruta och där tre tiondelar också är färgade svarta. Blandad form: 1 3/10 är färgade svarta. En hel och tre tiondelar är färgade svarta.
Jag skriver bråk i blandad form med bokstäver och siffror. Ex. En hel ruta är färgad svart och vid sidan av den rutan så finns ännu en ruta och där tre tiondelar också är färgade svarta. Blandad form: 1 3/10 är färgade svarta. En hel och tre tiondelar är färgade svarta.
Räkna addition med tiondelar
Jag adderar bråk med samma nämnare.
Jag adderar tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 3/10 + 2/10 + 5/10 = 10/10
Jag adderar tiondelar, d v s bråk med samma nämnare och kan skriva i blandad form. Ex. 3/10 + 2/10 + 6/10 = 11/10 = 1 1/10.
Räkna subtraktion med tiondelar
Jag subtraherar bråk med samma nämnare.
Jag subtraherar tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 7/10 - 2/10 = 5/10.
Du ska kunna subtrahera tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 13/10 - 2/10 = 11/10 = 1 1/10.
Räkna multiplikation med tiondelar
Du multiplicerar tiondelar d v s bråk med samma nämnare.
Jag multiplicerar tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 3 * 2/10 = 6/10 3* 3/10 = 9/10
Räkna division med tiondelar
Jag dividerar tiondelar d v s bråk med samma nämnare.
Jag dividerar tiondelar d v s bråk med samma nämnare. Ex. 9/10 dividerat med 3 = 3/10 15/10 dividerat med 5 = 5 tiondelar = 5/10

Decimaltal och tiondelar

Steg 1
Steg 2
Positionens betydelse
Jag visare vad varje siffra har för värde i talet.
Jag visar vilket värde siffrorna har i ett tal såsom hundratal, tiotal, ental. Ex. i talet 325 står siffran tre för antalet hundratal, siffran två står för antalet tiotal, siffran fem står för antalet ental. 300 + 20 + 5 = 325
Jag visar vilket värde siffrorna har i ett tal såsom hundratal, tiotal, ental och tiondel. Ex. i talet 325,4 står siffran tre för antalet hundratal, siffran två står för antalet tiotal, siffran fem står för antalet ental och siffran fyra för antalet tiondelar. 300 + 20 + 5 + 0,4 = 325,4
Göra 0,1-hopp från ett starttal
Jag gör 0,1- hopp från ett starttal.
Jag gör 0,1- hopp från ett starttal. Ex. 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 11,1 - 11,2 - 11,3 - 11,4
Jag gör 0,1- hopp från ett starttal och växlar över till nästa heltal Ex. 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,1 11,8 - 11,9 - 12,0 - 12,1 - 12,2
Storleksordna decimaltal
Jag storleksordnar decimaltal.
Jag storleksordnar decimaltal. Ex. 5,6, 1,2, 0,8, 4,9, 10,1 och 13,8.
Jag storleksordnar decimaltal. Ex. 5,6, 5,23, 0,8, 4,9, 10,1 och 13,8.
Addition med decimaltal - uppställning (algoritm)
Jag använder mig av skriftliga räknemetoder när flera termer innehållande decimaltal ska adderas.
Jag använder mig av skriftliga räknemetoder när flera termer ska adderas. Ex. 7,8 + 12,4 + 26,7 =
Subtraktion med decimaltal - uppställning (algoritm)
Jag använder mig av skriftliga räknemetoder när flera termer innehållande decimaltal ska subtraheras.
Jag använder mig av skriftliga räknemetoder när flera termer ska subtraheras ex. 28,2 - 4,8 =
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: