Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika åk 9

Skapad 2020-01-30 10:43 i Maria Parkskolan Helsingborg
Krönikor är relativt fritt skrivna texter, men att utgå från en mall kan ändå vara att föredra. När du skriver en krönika så ska du vara personlig. En krönika är en text som ofta utgår från personliga erfarenheter och behandlar en aktuell händelse eller fråga. Ofta handlar krönikan om situationer eller händelser som de tilltänkta läsarna har erfarenhet eller kunskap om.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Krönikan är en argumenterande, reflekterande, beskrivande och berättande text. Krönikans syfte är att berätta något aktuellt, att skapa opinion, att påverka läsaren eller att få läsaren att tänka själv. Krönikan skrivs med ett personligt, lättsamt och berättande språk. Krönikan är subjektiv och krönikören skriver utifrån sig själv. Krönikan avslutas gärna med en poäng. En krönika kan handla om nästan vad som helst: politik, sport, film, musik, mode och så vidare.

Innehåll

Syfte och mål

Vi ska lära oss om allt om krönikor. Vi ska även skriva en egen krönika. Krönikans syfte är att skapa debatt och förändring genom att ifrågasätta aktuella situationer i samhället. Författaren vill föra fram sin åsikt och få andra att se på ett aktuellt ämne på ett nytt sätt.

En krönika är en text där författaren skriver om sin personliga åsikt om ett aktuellt ämne. För att förmedla denna åsikt så berättar författaren om en personlig upplevelse och kopplar sedan dessa tankar till ett allmänt aktuellt ämne..

Undervisning och arbetsgång

Vi kommer att läsa om genren krönika i vår lärobok Svenska Direkt 9. Ni kommer även få ett häfte på Classroom som handlar om krönikor. Vi har gemensamma helklassdiskussioner och ni kommer att få arbeta både enskilt och i par. Vi läser och analyserar olika krönikor från internet tillsammans. Ni kommer att få skriva en egen krönika om ett valfritt ämne som ni lämnar in för bedömning.

Bedömning

Din krönika

Din delaktighet under lektionerna

 

Tidsplan 

Vi jobbar med krönikor under januari och februari 2020.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Krönika

Krönika

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivna texter. Lgr 11
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter. Lgr 11
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar [....]
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar [...]
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar [...]
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: