Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens - Programmering

Skapad 2020-01-30 10:48 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen (Lpfö -18, s.9).

Innehåll

Vad ska vi undervisa om?

Datorer lyder instruktioner som människor har gett dem - det är att programmera.

Programmering lär barnen att förstå att det behövs ett kommando, en instruktion, från människor för att en teknisk apparat ska fungera. Genom programmering får barnen möjlighet att träna sin kreativitet och problemlösningsförmåga. Programmering handlar om att lokalisera, föra och följa resonemang, tänka strategiskt och att beräkna avstånd.

Hur ska undervisningen gå till?

Undervisningen kommer att planeras genom varierade arbetssätt i syfte att skapa möjlighet för alla barn att möta programmering utifrån sin förmåga och sina behov.

Utvecklingsledaren tillsammans med förskollärare kommer att genomföra tre analoga och två digitala undervisningstillfällen samt genomföra en workshop både analogt och digitalt under den internationella satsningen ”Hour of Code”.

Förskollärare tillsammans med arbetslaget på avdelningarna kommer att utgå från barnens intressen och erfarenheter för fortsatt planering av undervisningssituationer med programmeringens syften och mål.

Material och övningar som Koda ditt eget namnhalsband, Dansprogrammering, Lapp-programmering, appar (Light-bot) tillsammans med en ”Programmeringslåda” kommer att tillföras avdelningarnas miljö för att skapa möjlighet till spontana lärtillfällen för barnen och spontana undervisningstillfällen för barn och personal.

Varför ska vi välja just detta?

Vi vill ge barnen tillfälle att upptäcka och utforska olika former av programmering, analog och digital. Vi ser programmering som ett naturligt steg i den digitala utvecklingen. Programmering är en baskunskap som man behöver ha med sig för att förstå att teknik är styrd av människor.

Kom ihåg att barns intressen och erfarenheter ska ligga till grund för undervisningen.

Vem ska göra vad?

Utvecklingsledare planerar övergripande utifrån tidigare projekt med programmering och relevant forskning. Tillsammans med förskollärare genomförs undervisningen vid tre tillfällen, viktigt att erfarenheter och reflektioner från varje tillfälle tas i beaktning inför nästa.

Förskolläraren tillsammans med arbetslaget tar vid planeringen på sin avdelning utifrån den aktuella barngruppens intressen och behov. Ansvarar för att inkludera möjligheten för barnen att möta programmering i utbildningens vardag genom olika arbetssätt samt att följa upp och utvärdera arbetet.

Uppgifter

 • Programmera någon att bre en smörgås

 • Lapp-programmering

 • Programmera kompisar

 • Begrepp att använda

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: