Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder - form, gråskala

Skapad 2020-01-30 11:34 i Ärentunaskolan Uppsala
Konstens grunder. Svart vita bilder med blyerts, volym och teknik.
Grundskola 7
Ni arbetar med grunderna i svart vita bilder, blyerts. Ni har arbetat med olika linjer och gråskala, skuggning inne på form och figur.

Innehåll

Former kan vara i 2D  eller 3D. 

De kan vara geometriska former (cirkel, kvadrat, triangel osv) eller organiska former (från naturen, ex blad). 

Figurer är en linje där ändarna möts (2D), ex en kvadrat medan en form är när figuren är i 3D och en kvadrat blir en kub.

Relaterad bild Bildresultat för cirkel area                  Bildresultat för cirkel area         Bildresultat för kon form                Bildresultat för kon form

 

.Relaterad bildSe film hur du jobbar med skuggning av form i Uppgifter

 

Uppgifter

 • Grunder i blyerts, gråskala och skuggning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bedömningsmatris Bild årskurs 7

Har bedömts under terminen
E
C
A
Tekniker
Eleven ska skapa bilder med olika digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg och kunna behärska olika former av material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dess kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Ansvar
Hur aktiv är eleven under arbetets gång och hur självgående är eleven.Eleven ska även kunna berätta vad denna gör när läraren frågar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Begrepp
Eleven använder ord som tillhör bildens/konstens värld.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: