Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genau 3, Kapitel 5: "In der Stadt", v 7-11

Skapad 2020-01-30 12:20 i Spängerskolan Kristianstad
"In der Stadt". Vi arbetar med olika transportsätt och att kunna berätta om en stad. Grammatiska moment som ingår är prepositioner som styr dativ samt att bilda perfekt av starka och svaga verb med hjälpverbet "sein". Läromedel; Genau 2, Bonnier
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta avsnitt, kommer du att få lära dig mer om vad olika transportmedel heter på tyska. Detta är jättebra att kunna om du reser till ett tyskspråkigt land! Du kommer också att få veta mer om Bern, huvudstaden i Schweiz.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen, är att eleven ska få lära sig vad olika transportmedel heter på tyska. Eleven lär sig också hur man uttrycker sig när man reser med olika transportmedel. Syftet är också att eleven ska få mer kunskap om Bern, Schweiz huvudstad.

Ovan kopplas här till rubriken Syfte i Lgr 11.

Presentation

Vi arbetar vidare med läromedlet Genau 3. I detta avsnitt lär vi oss vad olika transportmedel heter på tyska. Du får bl.a. lära dig vad tunnelbana heter på tyska. Du får också lära dig hur man uttrycker att man åker med olika färdmedel, t.ex. Ich fahre mit dem Zug nach Bern (Jag åker med tåget till Bern). Vi har tidigare pratat om olika prepositioner som styr olika kasus. Nu arbetar vi vidare med prepositioner, ord som uttrycker läge, som styr dativ. Vi arbetar också med verbet sein (vara), och hur det används som hjälpverb vid vissa verb när man bildar perfekt (dåtid). Dessutom läser vi texter i boken och du får lära dig mer om Bern. Vi gör övningar i övningsboken och vi kommer också att ha gemensamma genomgångar av grammatiska moment.

Ovan kopplas här till det centrala innehållet i Lgr11.

Kunskapskrav

Här kopplas arbetsområdet till kunskapskraven i Lgr11. Vi berör hela eller delar av dessa kunskapskrav.

Kunskapsbedömning

Under lektionerna bedöms ni muntligt när ni svarar på frågor och gör muntliga övningar. Jag bedömer också er förmåga att kunna ta till språkliga strategier för att kunna göra er förstådda i tal och skrift. Jag betonar vikten av att prata tyska så mycket man kan under lektionerna.

Uppgifter

 • Glosor Kapitel 5A "Mit dem Bus"/5B "Eine Städtereise"

 • Glosor Kapitel 5C "In Bern" und 5D "Im Jugendzentrum"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: