Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets myller

Skapad 2020-01-30 12:32 i Sävar skola Umeå
Grundskola 7
Livets myller. Hur har livet utvecklats på jorden? Från encelliga till komplexa organismer.

Innehåll

Vi jobbar med celler och sedan eukaryoter enskilt och i grupp. Laborationer med mikroskop, grupparbete om ett speciellt område.

Grupparbete: 

Svampar - Rasmus, Oliver, Saga och Adrian

Fröväxter - Gustav, Emanuel, Sebastian och Elsa W

Blötdjur och maskar - Tim, Maja, Linnea L och Josefin

Nässeldjur - Agnes, Tuva, Wilmer och Rebecka

Urdjur - Viktoria. Isabelle, Jonas och Linnea K

Mossa och Lummer - Elsa RW, Isak D, Axel och Kasper

Leddjur - Hugo, Max, Frans och Isak J

Matriser

Livets myller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Laboration
Eleven gör undersökningar i mikroskop och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven drar enkla slutsatser av resultaten. Eleven för enkla resonemang om resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör undersökningar i mikroskop och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i ändamålsenligt sätt. Eleven drar utvecklade slutsatser kopplade till biologiska modeller. Eleven för utvecklade resonemang om resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven gör undersökningar i mikroskop och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i effektivt sätt. Eleven drar välutvecklade slutsatser kopplade till biologiska modeller. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya frågeställningar.
Skriftliga frågor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven använder informationen och skapar enkla texter.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven använder informationen och skapar utvecklade texter.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven använder informationen och skapar välutvecklade texter.
Presentation inför helklass
Eleven använder information hen hittat i olika källor och använder informationen i sin presentation. En slags organism presenteras (enligt given planering) med ett till viss del naturvetenskapligt språk.
Eleven använder information hen hittat i olika källor och använder informationen i sin presentation. Minst en slags organism presenteras (enligt given planering) med ett i stor utsträckning naturvetenskapligt språk.
Eleven använder trovärdig information hen hittat i olika källor och använder informationen i sin presentation. Minst en slags organism presenteras (enligt given planering) på ett fördjupat sätt med ett till största delen naturvetenskapligt språk.
Muntligt samtal (svar på frågor)
Eleven svarar på enkla frågor om organismen och för samtalet framåt.
Eleven svarar på frågor om organismen och för samtalet framåt.
Eleven svarar på djupare frågor om organismen och för samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: