Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Väståkra fritidshem

Skapad 2020-01-30 12:52 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6

Innehåll

 

Lärmål.

Skapa goda relationer i gruppen och med pedagoger

Stärka elevernas förmåga att hantera konflikter på ett positivt sätt

Öka elevernas förmåga till samspel och samarbete

Öka kunskaper för välmående genom samband mellan rekreation och aktivitet

 

Planering av utvärdering.

Fritidsråd där eleverna får berätta sina åsikter

Observation/reflektion

Samtal med eleverna

Diskussion efter avslutad aktivitet

 

Demokratisk process.

Fritidsråd främjar ett demokratiskt förhållningssätt där alla får komma till tals

Förslag tas upp och diskuteras

Samtal på daglig basis med eleverna

 

Undervisning.

Samarbetsövningar

Mindfullness, kamratmassage, yoga

Skapande aktiviteter, estetisk verksamhet i olika former

Elevvalda aktiviteter

Olika spel erbjuds

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: