Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik vt-20

Skapad 2020-01-30 14:18 i Slöingeskolan Falkenberg
Få en uppfattning och en ökad förståelse vad teknik är. Utveckla kunskaper för tekniken som finns i vår vardag och hur den har förändrats över tid. Att kunna reflektera över hur teknik kan påverka och vilken betydelse den har för vår vardag.
Grundskola 2 Teknik
Få en uppfattning och en ökad förståelse vad teknik är. Utveckla kunskaper för tekniken som finns i vår vardag och hur den har förändrats över tid. Att kunna reflektera över hur teknik kan påverka och vilken betydelse den har för vår vardag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Få en uppfattning och en ökad förståelse vad teknik är. Utveckla kunskaper för tekniken som finns i vår vardag och hur den har förändrats över tid. Att kunna reflektera över hur teknik kan påverka och vilken betydelse den har för vår vardag.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

- observation

- arbetet och processen

- att du kan beskriva hur väskan har utvecklats/förändrats över tid

- muntlig redovisning i mindre grupp

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- samtala om teknik utifrån en väska. T.ex hur väskan används i vardagen och har utvecklats över tid.

- använda enkla ord och begrepp.

- ta reda på fakta och skriva en faktatext om de tekniska lösningarna som finns på en väska.

- göra enkla ritningar på nya lösningar på en väska.

- dokumentera i form av skrift och bilder.

- arbeta enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: