Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 7C- Flodkulturer och Antiken v7

Skapad 2020-01-30 14:24 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Vår art människor, Homo sapiens sapiens, har funnits i ungefär 200 000 år och uppstod i Afrika. Därifrån vandrade människorna till andra delar av världen. De första människorna var jägare och samlare. Under istiden jagade människorna stora djur t.ex. mammutar, som betade på de stora gräsvidderna som fanns på stäppen och tundran. När istiden tog slut för drygt 10 000 år sedan fick människorna det svårare att hitta mat, tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro. När det blev varmare bredde skogarna ut sig och betesmarkerna minskade och med dem bytesdjuren. Människorna var tvungna att hitta nya sätt att skaffa mat. Några flyttade till kusterna för att fiska och jaga. Några kom på ett annat sätt att skaffa mat, bondens. Istället för att jaga och samla kunde man föda upp djur och odla ätbara växter. Bofasta bönder kunde producera mat så att det räckte till fler. Detta ledde till att mer avancerade samhällen och stora städer började växa fram, ofta vid floder i varmare länder. Tidiga flodkulturer var Egypten (Nilen), Mesopotamien (Floderna Eufrat och Tigris, nutidens Irak), Indus (Pakistan), Huang he (Gula floden, Kina). I Europa får Grekerna och Romarna stort inflytande på utvecklingen. ”De gamla grekerna” och romartiden kallar vi för antiken, den varade från 700 fvt till 500 evt.

Innehåll

Vi kommer att ha ett par gemensamma lektioner och sedan kommer du att fördjupa dig i en valfri tidig civilisation. Fördjupningen redovisas i tvärgrupper utifrån bilder och en tankekarta (max 20 ord). Arbetsområdet avslutas med ett prov. Till provet ska du ha med dig tankekartan. Mer information om redovisning och prov på nästa sida.

 

Studiebesök: Torsdag den 13/2 kl 9.30-10.30, Medelhavsmuseet; ”Medelhavet runt”                

Muntlig redovisning: Fredag den 14/2, kl 10.00-10.50

Prov: Fredag den 14/2

 

Huvudkällor:                    

SO-rummet.se https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken

Teams, en Powerpoint.

 

Möjlig källa till fördjupningen: Världens historia https://varldenshistoria.se/civilisationer

 

 

 

Individuell fördjupning:

Välj civilisation. Läs in dig på den. Välj sedan ut vad du ska fördjupa dig i. Du ska ta upp minst två av nedanstående punkter. Du ska redovisa utifrån några väl valda bilder och en tankekarta (med max 20 ord). Muntlig redovisning i tvärgrupper.

 

·        VARDAGSLIV. Hur var det att leva i detta samhälle? Berätta om vardagsliv, t.ex. hur de försörjde sig, hur de bodde, vad de åt, skillnad mellan män och kvinnor, barnen, slavar…

·        MAKT. Vem/vilka hade makten i samhället? Hur fick de makten?...

·        RELIGION. Vad trodde de på? Berätta något om religionen, t.ex. trodde de på gudar, liv efter döden…

·        UPPFINNINGAR/TEKNIK Uppfinningar de gjorde och andra saker de utvecklade? T.ex. teknik (byggnadsteknik, stridsteknik), skrivkonst…

·        SPRÅK Hur är skriftspråket uppbyggt? Användning?

·        SPÅR. Vilka spår finns det av din högkultur idag? Är det något vi använder fortfarande? Teknik, ord…

 

Prov:

1.     Du ska kunna berätta fakta om din högkultur (utifrån de valda punkterna ovan).

2.     Du ska kunna berätta personliga reflektioner till det du berättar om, d.v.s. egna tankar och åsikter, t.ex. bra och dåligt med det samhället.

3.     Du ska kunna visa på några likheter och skillnader mellan din civilisation och en annan. Under redovisningarna kan du ta reda på detta.

4.     Ord och bilder (se sista sidan). Du ska kort kunna förklara orden, berätta lite om bilderna och kunna koppla dem till rätt civilisation.

5.     Du ska ha koll på faktan i ”introtexten” (se föregående sida) och texten på so-rummet, historia ”Forntiden och antiken”.

6.     Du ska kortfattat kunna berätta om 3-5 spår av antiken i vår vardag.LGR 11, centralt innehåll i ämnet historia.

 

Begrepp:

 Arkeologi

 

 

 

Historisk tid

Skriftliga källor

Flodkulturer

Civilisation/Högkultur

Antiken

 

Mesopotamien

Kilskrift

Hammurabis lag

 

Pyramider

Farao

Balsamering

Hieroglyfer

Tutankhamun

 

Stadsstat

Demokrati

Teater

Olympiska spelen

Filosofer

Herodotos

Alexander den store

 

Republik

Imperium

Diktatur

Julius Ceasar

Colosseum

Akvedukt

Latinska alfabetet

 

Mittens rike

Sidenvägen

Qin

 

 

 

LGR 11, centralt innehåll i ämnet historia.

 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

• Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Uppgifter

Matriser

Historia - Tidiga civilisationer och antiken

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Resonemang
Om orsaker och konsekvenser
Du kan föra enkla resonemang till viss del underbyggda.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang relativt väl underbyggda.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang väl underbyggda.
Samband
Mellan olika tidsperioder
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du kan beskriva komplexa samband.
Olika perspektiv
Du kan i viss mån växla mellan olika perspektiv.
Du kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Källmaterial
Du kan dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Du kan dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: