Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhusmatematik

Skapad 2020-01-30 14:31 i Almers skola Varberg
Vi går ut i vår närmiljö och letar oss fram genom matematiken. Vi samarbetar i små grupper. Genom samtal, rörelse och beräkningar utvecklar vi vår matematik.
Grundsärskola 6 – 9 Verklighetsuppfattning Matematik
Utomhusmatematik Vi går ut i vår närmiljö och letar oss fram genom matematiken. Vi samarbetar i små grupper. Genom samtal, rörelse och beräkningar utvecklar vi vår matematik. Vi väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter. Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem stimuleras.

Innehåll

Bedömning - Vad och Hur

VAD ska bedömas? Din förmåga att:

 • Använda matematiska metoder och begrepp som t.ex. hälften och dubbelt, mindre och större än.
 • Prata om matematik t.ex. om den metod du valde för att lösa ett problem.
 • Mäta och uppskatta olika sträckor.
 • Tillverka och lägga mönster.
 • Hitta geometriska figurer så som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Storleksordna, jämföra och dela upp tal.
 • Använda addition och subtraktion.
 • Fotografera, anteckna och samtala.
 • Samarbeta.

Hur ska det bedömas?

Du visar vad du kan på lektioner genom samtal, anteckningar, foton och bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  4-6
 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
  VEU   9
 • Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.
  VEU   9
 • Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: