Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd vt-20

Skapad 2020-01-30 15:29 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Under detta arbetsområde kommer du att lära dig att hantera symaskin. Du lär dig textiltekniker så som lappteknik och knytteknik. Du ska lära dig processen från skiss till färdig produkt. När du framställer din produkt övar du på att hantera och benämna verktyg och redskap. Du utvecklar dina kunskaper i att sy bomullstyg utifrån muntliga och/eller skriftliga instruktioner. Du för logg över ditt arbete, där du värderar och motiverar dina val under arbetets gång.

Innehåll

 

Lärandemål

-         Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

-         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

-         Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.

-         Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

-         Följa mönster/mallar och arbetsbeskrivningar.

·      Undervisning

Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen:

Du kommer att få lära dig lappteknik som blir en produkt. Du kommer att få två val att använda samma teknik och syr en tygpåse eller en gosefigur. I början av arbetet kommer det att vara en hel del teori då vi behöver bekanta oss med de olika momenten kring symaskin, mått, mönster och klippning. Vi kommer också att beröra material och klädskötsel samt miljöaspekter.

Sista arbetet är helt valfritt. När du har bestämt vilket produkt du skall sy och valt ett material börjar arbetet med att ta relevanta mått, rita mönstret, lägga ut det på tyget och så småningom klippa ut och börja sy. Under sömnadsarbetet kommer du att följa en skriftlig arbetsbeskrivning i kombination med muntliga instruktioner från läraren. Löpande under arbetets gång kommer du att föra logg och träna på olika begrepp. Vi kommer att ha ett skriftligt prov på dessa i slutet av terminen. När du är klar med din produkt skriver du utvärdering och lämnar in den och produkten till läraren för bedömning. Hela arbeten kommer att ta större delen av terminen.

 

 

 

Uppgifter

  • Textilslöjd2020

  • Textilslöjd2020

  • Terminensplanering

  • Terminensplanering

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskraven i slutet av årskurs 6

Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Planering Miljöhänsyn
E Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande. Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt. C Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande. Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
A Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp. Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön.
Hantverk Genomförande
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner. Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.

Ny rubrik

Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Problemlösning
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt. någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Utvärdering Eftertanke Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har och hur det har påverkat den sak du har skapat. arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat. Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, form och material. färg, form och material.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat. Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: