Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:37 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Svenska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i svenska är att utveckla förmågan att :

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • läsinlärning
 • läsförståelse
 • handstil
 • skrivinlärning

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • skriva enkla personbeskrivningar och faktatexter
 • läsa enkla texter med ljudnings- och helordsmetoden efter förmåga i par, med pedagog och i helklass
 • högläsning i helklass med efterföljande diskussioner om innehållet i helklass, grupp, par och enskilt
 • olika handstilsövningar med att skriva bokstäver och ord

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
 • läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt
 • kommentera och återge någon för dig viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar du begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan du också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv
 • i samtal om texter som du lyssnat till kan du föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter

 

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av moment/övningar i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: