Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:37 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Engelska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i engelska är att utveckla förmågan att :

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • hörförståelse
 • muntlig interaktion
 • ordförståelse

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • sjunga och lyssna på enkla sånger och ramsor
 • lyssna på enkla instruktioner
 • se och lyssna på enkla filmer (förståelse)
 • tala och lyssna på enkla ord och fraser 

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo
 • visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
 • underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
 • i muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
 • i muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
 • välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
 • förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av övningar/moment i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: