Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:37 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Musik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i musik är att utveckla förmågan att :

 •  spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik 

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • sjunga barnvisor, vardagliga och högtidliga sånger blandat i unison sång, kanon och växelsång
 • spela instrument i ensemble
 • diskussioner i helklass, grupp, par och enskilt kring musik utifrån associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • delta i gemensam sång och följer då med rytm och tonhöjd
 • sjunger med timing och med karaktär
 • utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en fungerande komposition
 • uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av spel och sång i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: