Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:38 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i idrott och hälsa är att utveckla förmågan att :

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • rörelser (motoriska grundformer, takt och rytm), lekar och danser i idrottshallen, skogen och skolgård
 • orienteringövningar i idrottshallen, skogen och skolgård
 • diskussioner och praktiska övningar i allemansrättens grunder

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten
 • i rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till takt och rytm
 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
 • orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt genom observationer av utförda moment/övningar i idrottshallen och i utemiljö, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: