Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:38 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i NO är att utveckla förmågan att :

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Djur och växter livscykler
 • Materials egenskaper och hur föremål kan sorteras efter egenskaper - magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten
 • Människors användning av material och utveckling av material genom historien.
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom att:

 • se filmer med efterföljande diskussion i helklass, grupp, par och enskilt
 • ha genomgångar i helklass med efterföljande diskussioner i i helklass, grupp, par och enskilt
 • ha praktiska övningar med laborativt material i helklass, grupp, par och enskilt, samt efterföljande diskussion kring övningarna i helklass, grupp, par och enskilt
 • få upplästa texter om människors användning av material och utveckling av material genom historien högt i helklass med efterföljande diskussioner i helklass, grupp, par och enskilt

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • i samtal om årstider berätta om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter
 • beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras
 • samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
 • sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor både skriftligt och muntligt genom observationer av utförda moment/övningar i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: