Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:38 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Teknik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i teknik är att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, samt att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • att styra föremål med programmering.
 • dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom att:

 • se filmer kring olika tekniska lösningar med efterföljande diskussion i helklass, grupp, par och enskilt
 • ha genomgångar av begrepp och tekniska lösningar i helklass med efterföljande diskussioner i i helklass, grupp, par och enskilt
 • ha praktiska övningar i grupp, par och enskilt med laborativt material i klassrum och utemiljö, samt efterföljande diskussion kring övningarna i helklass, grupp, par och enskilt
 • dokumentera arbetet i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Pedagogen kommer även att bedöma din förmåga att genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Pedagogen kommer också att bedöma din förmåga att göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord.

 

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor genom observationer av utförda övningar i klassrummet och utemiljö, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: