👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula 7, kapitel 5 - Procent och decimaltal Vt20

Skapad 2020-01-30 16:05 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta kapitel får du bland annat lära dig att se samband mellan bråk, decimaltal och procent. Uttrycka olika saker i procent, t.ex. hur många i din klass som gillar pizza, hur många procent dina favoritjeans har sänkts på rean eller om man kan säga att man satsar till 110%.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

 • se samband mellan bråk, decimaltal och procent
 • beräkna delen av det hela i procent
 • beräkna delen när procenttalet är känt
 • beräkna nya värden efter procentuella förändringar
 • räkna med mer än 100%

 

Planering matematik Kapitel 5, Procent och decimaltal

 

Tid

Område

Teori

Uppgifter att räkna

Sidor i boken

Vecka 6

Prov kap 4 del 2

Muntlig gruppuppgift bråk

Handbokstestet

Procent betyder hundradelar

 

 

 

ID: a914

 

 

 

ID: a123

ID: a189

 

 

 

191-192

193

 

Testa dig

 

ID: a897

 

Vecka 7

Hur många procent?

ID: a351

ID: a555

194-197

 

Testa dig

 

ID: a304

 

 

Procent med miniräknare

ID: a617

ID: a248

198--199

 

Ändringar i procent

ID: a557

ID: a618

200-

 

Testa dig

 

ID: a186

 

Vecka 8

Problemlösning

 

ID: a684

201

 

Tänk efter

 

ID: a785

202

 

Diagnos

 

ID: a104

 

 

Spår 1 / Spår 2

 

ID: a701 / ID: a120

203-206/207-208

Vecka 9

L

O

V

 

Vecka 10

Räkna  med procent

ID: a405

ID: a800

210-211

 

Testa dig

 

ID: a747

 

 

Nytt värde

 

ID: a777

212

 

Testa dig

 

ID: a773

 

 

Mer än 100%

ID: a255

ID: a608

213

 

Testa dig

 

ID: a597

 

Vecka 11

Problemlösning

 

ID: a949

214

 

Tänk efter

 

ID: a951

215

 

Diagnos

 

ID: a734

 

 

Spår 1 / Spår 2

 

ID: a828 / ID: a150

216-218/219-221

Vecka 12

Diagnos hela området

 

ID: a917

222

 

Repetition

 

ID: a866

224-225

 

Något extra

 

ID: a213

226-227

 

Test

 

ID: a546

 

 

Utmaningar

 

ID: a268

223

 

Provuppgifter

 

ID: a576

 

 

Sammanfattning

 

ID: a154

228

Vecka 13

Skriftligt prov

 

 

 

 

Vill du öva mer kan du även göra läxa 13-15 som hör till kapitlet, sid 351-353. Facit finns längst bak i boken, sid 388. Id: a356, a793, a168.

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du räknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! 

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9