Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III:s tid v.10-12

Skapad 2020-01-30 16:35 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Frihetstiden åk 6
Grundskola 6 Historia
Vi ska fördjupa oss i Frihetstiden, en del av Sveriges historia som förändrade vårt samhälle.

Innehåll

Målet med undervisningar är

* utveckla förmågan använda en historia för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m.)

* utveckla förmågan kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

* utveckla förmågan att reflektera hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle.

* utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du

 • ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under Frihetstiden.
 • ska kunna jämföra livet under Frihetstiden med andra historiska perioder 
 • ska kunna förstå varför ståndssamhället började lösas upp och ha kännedom om de politiska partier som bildades.
 • ska kunna grundläggande fakta om de regenter som styrde Sverige under Frihetstiden.

Så här ska vi arbeta....

Vi kommer att arbeta med Frihetstiden genom att

 • läsa faktatexter
 • göra arbetsuppgifter kopplade till texterna
 • se på filmer
 • reflektera, samtala och resonera om kopplingar till vår tid respektive Frihetstiden.

 

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om Frihetstiden, de politiska händelserna och viktiga personer under denna tid
 • din förmåga att förstå vad som ligger bakom de historiska händelserna och vad det betyder för oss idag
 • dina kunskaper om hur människors levnadsvillkor var under Frihetstiden
 • dina kunskaper kring ämnesbegrepp

 

Planering10


Vi börja titta på en film om Frihetstiden och Gustav III och diskuterar och samtalar kring innehållet. Vi läser s.170-175 i historieboken och arbetar med frågorna på classroom. 

 


Vi tittar fortsättningen av film om Frihetstiden och Gustav III och diskuterar och samtalar kring innehållet. Vi läser s.176-181 i historieboken och arbetar med frågorna på classroom.


11


Vi läser s.182-185 i historieboken och arbetar med frågorna på classroom. 

 


Vi läser s.186-191 i historieboken och arbetar med frågorna på classroom. Vi övar också inför testet på torsdag v.12. 


12


LIKABEHANDLINGSDAG

(Ingen SO-lektion)

 

Test på Frihetstiden

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: