Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2020-01-30 16:46 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Engelska första delen av VT20
Grundskola 4 – 6 Engelska
Arbetet med engelska under första delen under vårterminen. Fokus på se, höra och förstå.

Innehåll

Engelska första delen av VT20

 

Vad vi ska lära oss? 

Vi ska lära oss att förstå talad engelska i olika media, utveckla vårt ordförråd och vi ska också lära oss grundläggande engelsk grammatik.

Sammanfattning

 • Utveckla hörförståelse
 • Utveckla ordförråd
 • Lära oss om grammatik 

Varför just detta?

Vi ska lära oss om detta på grund utav att detta är grunden till dit vi är påväg. 


Att arbeta med ordförrådet gör så att du kommer kunna flera ord och så att du kan först mer och mer av det som sägs och står i olika media, på TV eller på internet. 

Arbetet med hörförståelsen kommer både att ge dig vana att lyssna till engelskt tal och hjälpa med ditt eget engelska uttal. 

Grammatik handlar om ett språks struktur, det vill säga hur man använder det. Det är bra att kunna många ord men utan grammatiken vet vi inte hur vi ska använda dem. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med framförallt två saker. 

1. Vi kommer att titta på ett antal korta filmer eller avsnitt på engelska och diskutera deras innehåll. Vi kommer att att se dessa flera gånger för att ni ska kunna bekanta er med innehållet. Sedan kommer vi att ha centrala ord från filmerna som glosläxa 

2. Under våren kommer vi att arbeta med ett grammatiskt läromedel som går igenom viktiga grammatiska regler. Detta kommer att kompletteras med olika övningar och Kahooter. 

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas kommer att vara din förmåga att förstå det viktigaste i olika filmer och serier. Samt hur du använder de grammatiska regler vi gått igenom. 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få chansen att visa vad du kan både genom diskussioner i klassrummet, skriftliga framställningar och Frågesporter som Kahoots. 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
ENGELSKA år 4-6

Har mycket god förmåga
Har god förmåga
Har grundläggande förmåga
På väg mot målen
Förstå engelskt tal
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Förstå engelska texter
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Visa förståelse för talad engelska
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Visa förståelse för engelska i text
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Strategier för att lyssna
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Strategier för att läsa
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Använda textkällor
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Använda talat språk som källa
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Skriftlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Utveckla redovisningar
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Samtala på engelska
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Skriva engelska
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskaper och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Utveckla samtalet
Du kan välja och använda flera metoder som för att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Utveckla texter
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Engelskspråkiga länder
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: