Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VECKANS BOKTIPS

Skapad 2020-01-30 16:52 i Björkhaga förskola Örebro
Förskola
Alla barn på avdelningen kommer att ta med sig en egen bok som betyder något eller är speciellt för honom/henne. Barnen får visa sin valda bok för sina kompisar och berättat lite om den. Vi kommer att läsa boken tillsammans och diskutera de funderingar och tankar som barnen har kring boken. Vi vill öka barnens läsintresse.

Innehåll

Vad

Många av barnen på Vitsippan har visat ett intresse för bokläsning och skriftspråket. Barnen kommer gärna till oss pedagoger och vill att vi ska läsa för dem. Vi vill utveckla detta intresse och även väcka det hos de barn som ännu inte upptäckt detta.

Att läsa högt och samtala med barn om böcker är något av det bästa man kan göra för språkutvecklingen. Högläsning med barn stärker barnets ordförråd, läslust och läsförmåga. Ett rikt ordförråd och en god förmåga att uttrycka sina tankar och känslor i ord är viktigt för att kunna göra sig förstådd. 

Vi hoppas att barnen ska utveckla sin förmåga att förstå berättelser, bilder och texter samt få ett ökat intresse för bokstäver. Men även utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga.

Att lära sig att visa respekt för den kompisen som har valt bok och att lyssna på sin kompis när han/hon berättar om boken. Eftersom barnen på avdelningen är i åldern 1-5 år kommer nivån på böckerna vara väldigt olika och vi ser detta som en utmaning. 

Vem / Vilka

Alla barn och pedagoger på avdelningen.

Hur

Varje måndag på samlingen dras ett namn på ett av Vitsippans barn. Det barnet får då i uppdrag att ta med en bok hemifrån som ska läsas för kompisarna någon gång under veckan. Vi läser och diskuterar boken under någon av veckans samlingar. Detta är även ett tillfälle för barnet att själv berätta om sin bok om det vill. Vi kommer att ta kort på boken och skriva lite om den, detta kommer att sättas upp i hallen.

Mål.

Att barnen ska få många stunder med bokläsning i förskolan och vi vill också fördjupa läsupplevelsen genom att ge barnen möjlighet att samtala om innehållet och bilderna, ställa frågor, kommentera och ta del av andras uppfattningar.

Att högläsningen ska locka barnen att vilja lära sig läsa och skapa läsvanor.

Att fördjupa den empatiska förmågan, genom böckerna kan barnen leva sig in i andras människors situationer och känslor.

Att högläsningen ska bli en lugn och mysig stund för barnen. Ett tillfälle för barnen att utveckla sin koncentrationsförmåga och uppmärksamhet.

Var

Inne i Vitsippans samlingsrum för det mesta, men om vädret tillåter kan detta även genomföras utomhus.

När

Bokläsningen kommer att ske en gång i veckan på en av våra samlingar. Detta kommer att anpassas efter verksamheten.

Varför

Vi vill väcka barnens nyfikenhet för skriftspråket och att väcka barnens lust och nyfikenhet för böcker och läsning.

Låta barnen vara delaktiga i verksamheten genom att själva få välja en bok att ta med till förskolan. Barnen längtar efter sin tur få att ta med en bok till förskolan.

Vi tycker att detta är ett bra och lekfullt sätt att undervisa i språkutveckling. Att låta barnen inspireras och undervisas med hjälp av böckernas magiska värld.

Barnen övas i att berätta, återberätta och lyssna på varandra. Vi tror att barnen "växer" och känner sig stolta då det får berätta och visa något som är viktigt för dem själva, att det stärker deras självkänsla.

Dokumentation

Vi kommer att sätta upp veckans boktips i Vitsippans hall. Där kommer vi även att skriva lite om boken till exempel barnens åsikter och tankar som kom fram när vi läste och diskuterade boken.

Vi dokumenterar med iPaden och detta kommer att finnas med på veckans utskick på Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: