Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform

Skapad 2020-01-30 16:53 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Under detta avsnitt i matten ska vi jobba med tal i bråkform.

Innehåll

 MÅL

Du ska kunna: 

- omvandla från bråk till blandad form och tvärt om.

- förkorta bråk

- multiplicera bråk med heltal. 

- dividera bråk med heltal. 

- ta ut delar av ett tal.

  

ARBETSFORMER

Du kommer att få 

- genomgångar i klassrummet.

- tid att öva på olika uppgifter både enskilt och i grupp.

- diskutera med klasskompisar om bästa lösning.

- uppgifter att göra i läxa för att befästa det vi arbetar med i klassrummet. 

 

 

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: