Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Byggkonstruktioner och programmering

Skapad 2020-01-30 17:47 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 – 6 Teknik Verklighetsuppfattning
Under läsåret kommer du få träna förmågan att bygga enkla byggkonstruktioner med hjälp av olika material samt programmering.

Innehåll

Syftet :

att stimulera och utveckla elevernas intresse till teknik genom att pröva egna tekniska idéer och hitta lösningar tex 

Metod:

samarbeta med dina klasskamrater vid konstruktionsbygganden tex bron

använda en viss mängd material såsom wellpapp, papper, tejp, mm 

mätt hur långt blev bron med linjal.

dokumentera och återkoppla brokonstruktionen, klistra bilden på din loggboktitta på 

https://urplay.se/program/196674-programmera-mera-vad-ar-en-robot

https://urplay.se/program/217806-typiskt-teknik-bild-och-video

diskutera om varje avsnitt med hjälp av pratkarta 

skriva stödord om avsnitten med hjälp av stödstruktur 

Uppgifter

 • kända byggnader

 • frågeformulär

 • programmering robotar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6

Matriser

Tk VEU
Teknik Grundsärskolan

Rubrik 1

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om konstruktioner
Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Ge exempel
Eleven ger också något exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Undersöka, beskriva och resonera
Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Problemlösning
Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma enkla förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma välutvecklade förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Konstruera
Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett delvis fungerande sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett väl fungerande sätt.
Resonemang om egenskaper
Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också enkla resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Dokumentation
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet.
Använda redskap
Eleven medverkar i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Resonemang om tekniska lösningar
Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Använda begrepp och utvärdera
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: