Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 5, Matteborgen 5B, problemlösning och montessorimaterial

Skapad 2020-01-30 17:47 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik i åk 5 baserad på Matteborgen 5B.
Grundskola 5 Matematik
Under våren kommer du att få fortsätta att utveckla din förmåga i matematik. Vi kommer ha fokus på att förklara hur vi tänker, både muntligt och skriftligt, och att kunna lösa kluriga problem.

Innehåll

Till eleven

Målet är att du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

 • De fyra räknesätten
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Geometri

Du ska dessutom, allmänt:

 •  utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt i tal, skrift
 • utveckla din förmåga att lösa problem och redovisa din tankegång på ett tydligt sätt

Under arbetets gång kommer vi att:

 • arbteta med Matteborgen 5B
 • ha genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • arbeta med problemlösning, enskilt, i par och gruppvis
 • arbeta laborativt när det gäller bråk och vinklar
 • spela mattespel och använda program på datorn
 • arbeta med olika montessorimaterial för ökad förståelse
Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:
 
 • skriva tydliiga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte
 • delta i samtal gruppvis och i helklass för att visa dina kunskaper
 • visa praktiskt att du kan arbeta med bråk och vinklar
 • samarbeta kring problemlösning
 • arbeta med diagnoser och provräkningar

Bedömning:


När vi har arbetat färdigt med kursen ska du:

 • veta när du ska använda de olika räknesätten, kunna räkna ut svaret på ett ungefär, lösa textuppgifter med flera uträkningar, kunna räkna division med minnessiffra samt kunna multiplicera med 11 och 12
 • kunna läsa och skriva bråktal, räkna ut en del av ett antal (t.ex. 1/3 av 18), jämföra och storleksordna bråk, omvandla bråk med tiondelar eller hundradelar till decimaltal
 • veta hur mycket siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas, kunna läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje, kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • känna till skillnaden på räta, spetsiga och trubbiga vinklar, veta hur många grader ett helt varv respektive ett halvt varv i en cirkel är, kunna mäta och rita vinklar med gradskiva, känna till och kunna använda vinkelsumman för en triangel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: