Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2020-01-30 19:06 i Hagaskolan Varberg
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik
Vi ska jobba med magnetism. Utforska vad som är magnetiskt och varför. Titta på olika typer av magneter och hur de fungerar. Vi ska se filmer och läsa om hur magneter används på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Innehåll

Följande av det centrala innehållet kommer att tas upp under arbetet med magnetism:

Fysiken och vardagslivet

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Fysiken och världsbilden

• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 

 Bedömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är :

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och förbättra undersökningar 

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism

Kan med viss hjälp
Känner mig säker på
PLANERAR
skriver två frågor som man kan får svar på om man gör en undersökning, men de måste skrivas om lite.
skriver två frågor som man kan får svar på om man gör en undersökning, en av dem måste skrivas om lite.
skriver två frågor som man kan får svar på om man gör en undersökning
UNDERSÖKER
följer instruktionerna när jag gör experiment
läser först igenom hela instruktionerna och följer dem när jag gör experiment
läser först igenom hela instruktionerna och följer dem när jag gör experiment
FÖRBÄTTRAR
har ett förslag som gör att undersökningen blir bättre
har minst två förslag som gör att undersökningen blir bättre
har minst tre förslag som gör att undersökningen blir bättre och kan förklara varför det gör att undersökningen blir bättre
FAKTA
kan förklara på något sätt vad magnetism är kan ge något exempel för att visa vad man använder magneter till i hemmet
kan förklara vad magnetism är och ge flera exempel kan ge något exempel för att visa vad man använder magneter till i hemmet och även på andra ställen
kan förklara vad magnetism är så att andra förstår och använder begrepp som magnetit, järn, magnetfält, elektroner och atomer kan ge något exempel för att visa vad man använder magneter till i hemmet och även på andra ställen samt förklara hur det fungerar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: