Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2020-01-30 19:46 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla dina kunskaper i följande förmågor:
- använda metoder
- lösa problem
- kommunicera

Innehåll

Arbetsområdet handlar om algebra och ekvationslösning. Vi kommer att utgå från kap 3 i Matte Direkt 8.

Exempel på centrala begrepp: Variabel, obekant, uttryck, ekvation, balansmetoden, förenkla och konjugatregeln.

Genomförande

Du kommer att delta vid genomgångar, göra gemensamma övningar, skapa egna ekvationer och räkna uppgifter i boken.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att konstruera egna ekvationer, visa kunskaper på lektioner och vid övningar samt vid ett avslutande prov.

Elevinflytande

I början av arbetet kommer vi att knyta an till den algebra som tidigare har arbetat med. Du kommer, under arbetets gång, att ha möjlighet att välja svårighetsnivå på de uppgifter som du arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: