Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2020-01-30 19:49 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Tema Forntiden åk 3.
Grundskola 3 Svenska Historia SO (år 1-3)
Från jordens skapelse till järnåldern.

Innehåll

Forntiden, Förhistorisk tid.

I det här temat ska du få lära dig något om människans uppkomst på jorden och hur de första människorna på jorden levde. Du ska också få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnåldern kom.
Du ska veta vilka spår du kan hitta i naturen av forntiden t.ex. spår av istiden och tidigare bosättningar.

Mål

Jag ska kunna berätta något om livets och människans utveckling på jorden.

Jag ska kunna berätta om hur människorna på stenåldern levde och vad som var viktigt för dem.

(mat, jakt, fiske, kläder, boplats)

Jag ska känna till tidsbegreppen forntiden, stenåldern, bronsålder och järnålder och känna till något om vilka spår vi kan se av detta i nutid.

 

Arbetssätt

Gemensamt arbete, i helklass och i smågrupper, ur Forntidsboken och SO-boken.

Arbetsboken om forntiden.

Se på filmer och skriva faktatexter.

 

Redovisningsform

Fortlöpande diskussioner i grupperna och faktatexter

Bedömning

Vi bedömmer om ni:

med hjälp av en enkel tidslinje kan berätta om livet på jorden fram till och med järnåldern.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: