Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och teknik med NTA flyta eller sjunka

Skapad 2020-01-30 19:57 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi jobbar med NTA-temat Flyta eller sjunka.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik Matematik
En del grejer flyter, andra sjunker. Varför är det så? Det ska du få ta reda på.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Planera och genomföra en undersökning
 • Beskriva och förklara
 • Dokumentera och diskutera

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att:

 • träna på att ställa hypoteser
 • motivera ställda hypoteser
 • planera och genomföra undersökningar
 • dokumentera resultat 
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • läsa och tolka texter

Arbetssätt

Gemensamma diskussioner

Laborationer

Dokumentation

Viktiga begrepp

 • Flyta
 • Sjunka
 • Förutsägelse
 • Cylinder
 • Flytförmåga
 • Vikt
 • Volym

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • hur du kan planera och genomföra olika undersökningar
 • hur du kan dokumentera dina undersökningar i text och tabell
 • hur väl du kan beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av ord och begrepp som är relevanta
 • hur du resonerar om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • Dina kunskaper om fysikaliska fenomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: