Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och idrott.

Skapad 2020-01-30 20:13 i Smedby förskola Hedemora
Förskola
Undervisning och aktiviteter i ämnena språk och idrott med barn i 4-5 årsåldern.

Innehåll

2020-2021:

Det här läsåret kommer fokus att ligga på berättande och hur berättelser är uppbyggda med en början ett innehåll och ett avslut. Vi kommer också att arbeta med språkets form, språkljud, rim o.s.v.

Dokumentation: Vi dokumenterar och reflekterar i Unikum. Och följer upp arbetet på avdelningens pedagogiska utvecklingstid.

 

2019-2020:

Tisdagar: Idrott i idrottshall. Vi leker lekar, gör samarbetsövningar, motorikbanor, avslappning m.m. 

Barnen är indelade i 2 grupper där de har idrott varannan vecka. Vi byter inte om, men tränar på att hänga av oss ytterkläder på varsin plats. Vilka regler behöver man följa i en gymnastiksal och varför (skaderisk). Att röra på sig ska vara lustfyllt.

Torsdagar: Språksamlingar/aktiviteter. Sagor, rim och ramsor, olika språkljud m.m.

Vi utgår från sagor bl.a. Sagan om den lilla, lilla gumman, Guldlock och de 3 björnarna, och Petter och hans 4 getter. 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: