Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans djur eller växt

Skapad 2020-01-30 20:30 i Bohusskolan Ale
Utifrån elevernas önskemål lär du dig om djur från hela världen. Arbetet sträcker sig under hela läsåret. Du kommer att träna dina kommunikativa, argumenterande och analyserande förmågor.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer arbeta djur och växter i vår närmiljö.

Innehåll

Djur

Syfte

Att använda och utveckla kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning.
Att använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband.
Att kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Att söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning

Du ska lära dig namnen på några vanliga arter.
Du ska skriva faktatexter utefter de kunskaper du fått om djuren eller växterna.
Du ska kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan olika djur.
Detta bedömer vi genom observationer, samtal och genom att titta på dina faktatexter och ge dig feedback.

Undervisning

Du kommer att se filmer och skriva egna faktatexter utifrån stödord.  Du kommer lära dig nya begrepp och kritiskt granska information, analysera och diskutera hur djur lever.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: