Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Health - Wings Section 2

Skapad 2020-01-30 21:06 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi möts dagligen av uppmaningar om att leva ett hälsosamt liv - men vad innebär det egentligen? Finns det något universellt svar på vad "hälsosam" egentligen är, eller är det upp till varje person att bestämma? Vi ska under några veckor arbeta med temat hälsa i Wings Red (year 8), section 2.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att 

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Innehåll och arbetssätt

 • Titta/lyssna på klipp från You Tube och andra kanaler.
 • Hörövning om energidrycker, träning och hälsa. (Wings)
 • Läsa faktatext om träning, kost och hälsa, och andra texter kopplade till hälsa. (Wings och texter från internet)
 • Samtala om det du hört/läst tillsammans med kamrater.
 • Diskutera hälsofrågor i liten grupp.
 • Rollspel om olika frågor som rör träning och kost. 
 • Skriva kortare texter inom olika genrer, t.ex. personlig text, faktatext och insändare. 
 • Arbeta med olika typer av ordkunskapsövningar.
 • Vi kommer att använda oss av läroboken Wings 8 som en basbok, men även lyfta in texter och filmer från internet.  

 

Bedömning 

Såväl din skriftliga och muntliga förmåga som din läsförståelseförmåga kommer att bedömas i arbetsområdet:

 • Du kommer att få skriva en kort faktatext (pamphlet) om ett ämne på temat hälsa. Du kommer även att få skriva en kort argumenterande text om en valfri hälsofråga.
 • Du kommer att få presentera din faktatext eller din argumenterande text och få en chans att diskutera den med dina klasskamrater. 
 • Du kommer att få visa din läsförståelseförmåga i ett läsförståelsetest. 

 

 

Matriser

En
Fit and healthy for life

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Att förstå och tolka innehållet i talat språk.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Att förstå och tolka innehållet i texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftlig förmåga
Att skriva olika slags texter.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig förmåga
Att presentera ett innehåll och anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera och jämföra
Diskutera olika företeelser och jämföra med egna erfarenheter.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: