👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjeprojekt - Tuvan

Skapad 2020-01-30 22:53 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Jag och min familj

Innehåll

 

I vårt familjeprojekt kommer vi ha "barnet i familjen" som fokus. Vi vill att barnen ska känna en trygghet i vem man är som individ. Familjen är en del av barnets ”jag” och familjer kan vara olika. Vi vill lyfta mångfalden kring hur en familj kan se ut. Eftersom barnet är i fokus kommer vi att vara öppna för de olika tankar och reflektioner som uppstår och arbeta utifrån det. Vi kommer att läsa olika familjeböcker för att samtala och reflektera kring olika ämnen. I de kapitelböcker vi läser kan vi även där hitta inspiration till tankar och samtal.

Barnen kommer att ha en egen ”familjestapel”, där barnets bilder och teckningar kommer att placeras i den egna stapeln.

Vi kommer att promenera till våra barns hem och fotografera barnet framför deras dörr. Bilden kommer att placeras på famlljestapeln.

Vi kommer att träna på var och ens efternamn, adresser, föräldrars namn.

Vi kommer att utmana barnen i deras ritande och skrivande när de fyller stapeln med teckningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18