👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför målarbilder?

Skapad 2020-01-31 08:10 i Förskolan Eken Mönsterås kommun
Förskola
Det är mycket barnen kan lära sig av en så enkel sak som att färglägga målarbilder!

Innehåll

 

Att barnen ska få möjlighet att skapa och måla fritt i förskolan är en självklarhet och det gynnar deras utveckling på många plan. Men målarbilder kan också ha många fördelar och kan behövas som ett komplement ibland. Vi som pedagoger kan få syn på många olika saker och barnen tränar sig på olika plan genom en så enkel sak som att färglägga målarbilder...

 

Handstil

För att kunna skriva med penna krävs både handstyrka och -rörlighet. Genom att färglägga målarbilder från tidig ålder är barnen mer förberedda att hålla i pennan när det väl är dags att börja lära sig skriva.

 

Öga-hand-koordination

När barnen fyller i färgläggningsbilder övar de upp koordinationen på flera plan. Dels övar de upp den mera grundläggande koordinationen, som bland annat innebär att ha ett penngrepp och vässa pennan. Dels tränar de öga-hand-koordinationen, som är viktig för att man exempelvis rent fysiskt ska kunna ta den penna man tittar på.

 

Tålamod

Att färglägga en målarbild är sällan gjort i en handvändning! Det är bra att öva på att göra tidskrävande saker och att på så sätt utveckla tålamodet.

 

Fokus

Fokus är inte heller en förmåga barnen nödvändigtvis får med sig naturligt. Förmågan övas upp, precis som tålamodet. Det kräver en hel del koncentration att fylla i målarbilder – särskilt att färglägga innanför linjerna.

 

Finmotorik

När motiven blir pilliga krävs det finmotorik för att man ska kunna hålla sig innanför linjerna. Det som är så bra med att färglägga målarbilder är att finmotoriken övas successivt, såsom öga-hand-koordinationen. Detta kan man förstås även öva upp genom andra pyssel och lekar, och är inget som är unikt för målarbilder. Om man på något sätt har bristande finmotorik kan vardagen bli betydligt svårare. Mycket av det man gör kräver nämligen att händerna klarar av även det pilliga och pyssliga. Bara en så enkel sak som att kunna greppa dragkedjan eller knäppa knappar…

 

Kunskap

Ju mer barnen färglägger desto större kunskap får de om färger, former och mönster. Barnen får dessutom chans att använda observationerna de gjort i omgivningen genom att ”härma” färgerna, om de vill. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18