Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6B kap 6

Skapad 2020-01-31 08:15 i Morgongåva skola F-6 Heby
Vi lär oss om stora tal
Grundskola 6 Matematik
Här kommer vi jobba med:

Hela tal, positiva tal, negativa tal, decimaltal, tal i bråkform.

Läsa och skriva stora tal.

Multiplicera heltal.

Multiplicera decimaltal.

Dividera ett heltal så kvoten blir ett decimaltal.

Binära tal.

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål:

vi kommer att utveckla din förmåga att:

- lösa problem med strategier och metoder.

- beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet.

- använda matematiska uttrycksformer.

-växla uttrycksform och resonera om begreppens relation.

- välja och använda matematiska metoder.

- redogöra för och samtala om tillvägagångssätt

- föra och följa matematiska resoneman


4. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att klara ovanstående förmågor på olika nivåer.

5. Undervisning:

Vi kommer ha genomgångar i helklass samt i mindre grupp eller enskilt vid behov.

vi kommer jobba både enskilt och i grupp..

Vi kommer göra uppgifter i boken, även här på olika nivåer

6. Tillämpningsuppgift:

För att visa dina kunskaper kommer jag att lyssna på hur du tänker och resonerar kring detta samt ett skriftligtprov

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket gody nivå
Förmåga att lösa olika matematiska problem.
Förmåga att beskriva hur man kan lösa olika matematiska problem.
Förmåga att välja olika metoder för att lösa matematiska problem.
Förmåga att beskriva och prata om hur man gör olika uträkningar.

Ma
Matris i matematik 4-6

Ämnesmatris matematik

Eleven är på väg att nå kunskapskraven
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra och säkert sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till.
Välja problemlösningsmetod
Du väljer och använder metoder och strategier som passar ganska bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder och strategier som passar bra för att lösa matteproblem.
Du väljer och använder metoder och strategier som passar mycket bra för att lösa matteproblem.
Flera sätt att lösa problem
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Beskriva lösningar
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem.
Bedöma rimlighet
Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Använda matematiska begrepp
Du använder matematiska begrepp på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du använder matematiska begrepp på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Samband mellan begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Beskriva matematiska begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Beräkningar
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt.
Välja beräkningsmetod
Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Förklara beräkningar
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Redovisa lösningar
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Diskutera matematik
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: