Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet vt-20 (Planeten)

Skapad 2020-01-31 08:53 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Genom att arbeta med skapande verksamhet vill vi ge barnen möjligheter att använda olika material och tekniker. Utifrån vårt skapande för barnen en möjlighet att utforma vår lärmiljö.

Innehåll

Det här säger Lpfö 18:

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. (Lpfö 18)

 

Forskning

Inom de estetiska processerna ingår bild, konstruktion, rörelse, dans, ljud, sång och musik. Genom att arbeta kreativt med de estetiska processerna får barnen en möjlighet att utveckla sin förståelse för något på ett nytt sätt. Barnens känslor, tankar och handlingar stimuleras och aktiveras vid estetiska lärprocesser. (Undervisning i förskolan- en kunskapsöversikt, Skolverket, kap 5)

 

 

Avdelningens mål

Genom att använda olika skapande tekniker får barnen inflytande i att utforma lärmiljön.

 

 

 

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 

 • Att barnen erbjuds att prova olika skapande material både i planerade aktiviteter och i den fria leken. 
 • Att barnen ges förutsättningar för att träna både fin och grovmototrik.
 • Barnen får genom vårt skapande och utifrån vårt projekt möjlighet att påverka lärmiljön. 

 

Strategier / insatser (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Varje vecka erbjuder vi en ny aktivitet i ateljén, veckans ritbord, där vi använder oss av olika material och tekniker för skapande. 
 • Vi planerar skapande aktiviteter för att göra lärmiljön mer inspirerande. 
 • I samlingen låter vi barnen komma med förslag på hur de vill att vår sago/teaterhörna ska se ut. 
 • Våra aktiviteter kopplar vi till vårt pågående projekt. 

 

Miljö (Det här materialet, eller miljö ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

Ställa iordning i ateljén med det planerade materialet. 

Vi tillför det material som behövs för att kunna genomföra aktiviteten.

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

Observation

 

Reflektion 

 

Foto/film

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: