Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nätetik

Skapad 2020-01-31 09:01 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation Svenska som andraspråk Svenska
Detta område handlar bl.a. om hur man agerar på nätet.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla ett källkritiskt tänk kring vad som står på nätet. Alltså vad som är sant och vad som är falskt. Samt hur man agerar mot andra och sig själv i t.ex. sociala medier. 

Frågeställningar som kommer att beröras:

 •  Vad är sociala medier?
 • Vad är skillnaden mellan sociala medier och verkligheten?
 •  Hur agerar man för att undvika nätmobbing?
 • Vad är sant och falskt på nätet?
 • Hur kan man skydda sig på nätet?
 •  Vad är lämpligt/olämpligt att lägga ut på nätet?
 •  Vad stård et i barnkonventionen

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa boken "Taggad på Insta" gemensamt i klassen och arbeta med innehållet.
 •  Diskussioner
 •  Träna på att ställning i vissa frågor genom t.ex. värderingsövningar.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  GrSär lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  GrSär lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  GrSär lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  GrSär lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sva  7-9
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  KOM  4-6
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.
  Sv  1-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sva  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: