👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne Reza periodplanering Stenen

Skapad 2020-01-31 09:02 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi räknar från 1 till 10. Vi använder oss av sånger och ramsor.

Innehåll

 

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

  • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Se läroplansmålen nedan.

  • Varför? (Syfte med undervisningen) Att säkerställa att barnen kan räkna 1 till 10. Lära sig grundläggande matematiska begrepp.

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? I samlingen och i smågrupper.

 

 

  • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) Att alla barnen ska kunna 1-10. Att de fått vara med om och hört  grundläggande matematiska begrepp så som tiotal,ordningstal, antal och längd.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18