Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

How to draw

Skapad 2020-01-31 09:17 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Bild
Arbete med ipad. Eleverna får lov att använda ipads för att leta upp en tutorials för olika motiv. Sedan ska de följa instruktionerna som ges och skapa det motiv de valt.

Innehåll

 

Eleverna får ansvara för att ipaden används med rätt syfte de vill säga för att finna motiv att rita av. 

Då eleverna antingen följer en video eller en bild får de utveckla förmågan att ta instruktioner men också förfina sin finmotorik. 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: