Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2020-01-31 09:26 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola 1 – 3 Estetisk verksamhet
Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Innehåll

Innehåll

Skapande: Eleverna kommer att träna olika tekniker inom bildframställning. Vi kommer att använda olika material och tekniker under lektionerna. Vi kommer bl a prata om vad färgerna heter och olika materials egenskaper. 

Sångstund: Tillsammans med elever från hela skolan sjunger vi sånger tillsammans och J spelar gitarr.  

Film: Eleverna kommer att titta på en del av en film alternativt musikvideo och därefter skapa något som har anknytning till filmen/musikvideon. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: