Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild skapa figurer

Skapad 2020-01-31 09:50 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Grundsärskola F Bild
Nu arbetar vi med att forma olika figurer i deg. Du skapar tredimensionella former.

Innehåll

Bildämnet

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Bakgrund

Under våren kommer vi att arbeta med att göra film med hjälp av lerfigurer. Inför detta har vi nu ett arbetsområde med fokus på att arbeta tredimensionellt med materialet play doo-deg.

 

Syfte och mål

Syftet är att arbeta med formbart material och förberedande inför filmarbete. Målet är att du skall lära känna materialet deg med dess möjligheter men också begränsningar. Vi arbetar med de ord och begrepp som berörs.

 

Ord och begrepp:

Dela, forma, rulla, klot, boll, rund, oval, avlång, ansiktsuttryck, kropp, rörelse mm.

 

Hur går vi tillväga?

Vi inleder med att du lär känna materialet. Värmer upp degen och försöker forma ett perfekt runt klot. Nästa steg är att forma flera klot och att storleksordna dem. Vi ställer oss frågan: Vad kan vi göra med dessa klot?

Vi fortsätter med att forma ansikten. Vilka möjligheter har materialet? Hur ser ögon och mun ut i olika känslor? Arbeta med uttryck!

Forma sedan kroppar. snögubbe, människa, djur. Vilka svårigheter stöter vi på med materialet play doo, begränsningar i att skapa långa, smala former?

 

Hur blir du bedömd?

Du blir bedömd utifrån hur delaktig du är i uppgiften.

 

Hur vet du att du nått målet?

Du har nått målet när du kan hantera materialet. Du kan forma en figur på ett tredimensionellt sätt. Du vet vilka möjligheter och svårigheter arbete i deg ger. Du visar att du kan använda ämnesspecifika ord och begrepp.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 6
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: