Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Promenad

Skapad 2020-01-31 09:58 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Vi går ut och bekantar oss med närmiljön.
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI
Promenad

Innehåll

Innehåll

Vi går på dagliga promenader.

 

Arbetssätt

 • Vi värnar om att komma ut på promenad dagligen då detta är gynnsamt för hälsan.
 • Vi orienterar oss i vår närmiljö.
 • Vi tränar på trafikregler, uppmärksammar skyltar och vad dessa betyder.
 • Vi tränar på att visa hänsyn, vänta in och hjälpa varandra.
 • Vi uppmärksammar omgivningen på olika sätt och kopplar det till andra lektioner t.ex. historia, natur och miljö.
 • Vi ser att promenaderna gynnar viktiga samtal om livet i stort som smått. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
  INI
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
  INI  -
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
  INI  -
 • Hemortens eller närområdets historia. Vad platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
  INI  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Olika slags berättelser om naturvetenskapliga fenomen.
  NAO  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
  SPR  -
 • Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
  INI
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO
 • Eleven deltar i att söka elevnära information från givna källor. Eleven deltar också i kommunikation om informationen och källorna.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: