Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft åk 4

Skapad 2020-01-31 10:24 i Lagmansskolan Mjölby
Vatten och luft
Grundskola 4 Kemi NO (år 1-3) Biologi
Vatten är grunden för allt liv på jorden. Men vad är vatten gjort av egentligen? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

Innehåll

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper.

Mål

 • Veta vad en vattenmolekyl består av
 • Känna till vattnets olika former
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • Kunna berätta om var vattnet i kranen kommer ifrån
 • Berätta om hur vi renar vårt avloppsvatten
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft
 • Veta vad luft är

Undervisning

Vi kommer att läsa litteratur, göra experiment, ha gruppdiskussioner eller enskilt samt använda oss av pedagogiska filmer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

NO Bi Ke
vatten och luft åk 4

Rubrik 1

Vattnets och luftens grundläggande egenskaper
På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Vatten H20
Vattnet kemiska sammansättning och olika former, begrepp
Du har svårt att berätta att vatten består av Syre och väte. Du är osäker på vattnets olika former.
Känna till att vatten består av syre och väte. Känna till att vatten kan uppträda i olika former.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande. Kunna ett par av begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Kunna skriva vatten som H2O. Kunna begreppen gas, fast och flytande och vid vilka temperaturer vattnet ändrar form. Kunna begreppen avdunstning, kondensering, stelna och smälta.
Vattnets kretslopp
Vattnets kretslopp
Du har svårt att beskriva vattnets kretslopp.
Med viss hjälp kunna redogöra för vattnets kretslopp.
Kan beskriva vattnets kretslopp utan hjälp . Du vet hur vattnet i havet kan komma tillbaka igen. Du vet varför det kallas för vattnets kretslopp.
Du kan beskriva vattnets kretslopp i naturen. Du vet att det är solen som är drivkraften, det som startar eller håller igång kretsloppet i naturen. Du vet hur vattnet i havet kan komma tillbaka igen. Du vet varför det kallas för vattnets kretslopp.
Vattenrening
Vattenrening
Med stöd översiktligt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Kunna berätta om vattnets rening i reningsverk, med visst stöd.
Självständigt kunna berätta om vattnets rening i reningsverk.
Du har väl kunskaper om vattnets rening i reningsverk och kan tydligt beskriva vatten som kommer in i våra hus från vattenverk har renats genom filter och klor. Det finns olika typer av filter, t.ex. sand. Vattnet som vi spolar kommer också till reningsverk och leds genom olika filter för att få bort större skräp. Sedan behöver vattnet renas genom att bakterier bryter ner avfall.
Lösningar och blandningar
Lösningar och blandningar
Känna till att ex.vis salt och socker löser sig i vatten.
Känna till att salt och socker löser sig i vatten, och att ex vis olja inte gör det.
Du förstår vad som menas med lösningsmedel. Kunna redogöra för olika sätt som salt och socker löser sig på (ex vis i varmt resp kallt vatten), och att ex vis olja inte gör det. Känna till nyttan av att ämnen löser sig i vatten.
Du förstår vad som menas med lösningsmedel. Kunna redogöra för olika sätt som salt och socker löser sig på (ex vis i varmt resp kallt vatten), och att ex vis olja inte gör det. Känna till nyttan av att ämnen löser sig i vatten. ... kan ge en enkel förklaring till hur giftiga äm- nen kan spridas med vatten.
Luft
Luftens kemiska sammansättning
Känna till att luft består av olika gaser.
Känna till att luft består av olika gaser. Kan ge ex på vilka gaser som finns i luften.
Kunna att luften består av kväve, syre och koldioxid, bl.a.
Kunna att luften är en blandning av gaser som t.ex. kväve, syre och koldioxid. Det är mest kväve, 78 %. Du förstår varför det är bra att ”prata” med växter. Du vet vilka gaser ger växthuseffekt.
Egenskaper hos luft
Några egenskaper hos luft
Kunna ge en förklaring till hur man vet att luft finns.
Kunna ange några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck.
Kunna förklara några egenskaper hos luft såsom motstånd och lufttryck, med hjälp av de undersökningar vi har gjort.
Du har väl kunskaper om luft såsom motstånd och lufttryck. Du kan förklara när det blir högtryck och lågtryck samt hur det påverkar människors liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: