Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och kommunikativa uttrycksformer - dramaövningar med värdegrund

Skapad 2020-01-31 10:34 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 – 0
Improviserade dramaövningar där barnen får spela upp scener tillsammans och sedan i gruppen, reflektera över vikten av tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk i olika situationer.

Innehåll

 Tema: v 47 Aktivitet: Drama Åk: 1-3 

 

 Förberedelse: Elever och personal

Genomförande: Eleverna kommer att genomföra Improviserade dramaövningar där barnen får spela upp scener tillsammans och sedan i gruppen, reflektera över vikten av tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk olika situationer.   

Förmågor som övas:. Samtala, samspel, reflektera över hur andra barn uppfattar tex ett visst tonläge eller känsla, ställa frågor samt framföra egna tankar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: