Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1B kap. 1 VT 2020

Skapad 2020-01-31 10:44 i Skinnefjällsskolan Härryda
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Kapitel 1 talen 13-20 klockan - hel och halvtimme om en timme .

Innehåll

Arbetsområdets mål 

Du ska få lära dig:

 • Talen 11-20.
 • Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • klockan- hel och halv timme
 • Tiotal 10, 20, 30…till 100.
 • mätning av tid
 • Ental och tiotal
 • Problemlösning. Samarbeta med andra och presentera lösningar.

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Vi färdighetstränar i matematikboken ”Favoritmatematik" .

Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans med andra.

Du deltar aktivt vid genomgångar. Vi samtalar om tillvägagångssätt och olika lösningar. 

Vi jobbar med problemlösning i grupp genom att laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.

Vi spelar spel.

Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: